Giải Trí & Công Nghệ

[4share][PC]The Seven Years War 1756 - 1763-CODEX

whitelion

whitelion

Trùm
Member


Trong gane bạn sẽ dẫn dắt quốc gia của mình xuyên suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất trong lịch sử và gây dựng nền tảng nội quy thế giới mới!
Trong giữa thế kỷ 18 những đội quân hùng mạnh của các đế chế Châu Âu quyền lực đã khơi nguồn cuộc chiến tranh toàn cầu lần thứ nhất, Cuộc Chiến Bảy Năm. Trong khi Phổ đấu tranh cho sự tồn tại của mình dựa vào khối liên minh hùng mạnh tại Châu Âu thì Anh và Pháp nảy sinh cuộc tranh dành những thuộc địa nhằm khẳng định vị thế của mình trên lục địa Bắc Mỹ.​
 
Bên trên