Adobe Acrobat Pro DC Enterprise 32bit và 64bit Bản Quyền Kích Hoạt Sẵn

Lượt xem: 15390

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
467
78
28
HCMC
4online.net


Adobe Acrobat Pro DC [32bit & 64bit] Enterprise đã kích hoạt sẵn bằng key bản quyền dành cho doanh nghiệp, số lượng và hạn dùng không hạn chế.

Adobe Acrobat Pro DC 32bit
|

Adobe Acrobat Pro DC 64bit
|

Hướng dẫn cài đặt:
Chạy file setup.exe trong folder Build để cài đặt, đã có sẵn key bản quyền add sẵn rồi, không phải [email protected] gì cả nhé :)
P/s: Đã fix link die :)
 
K

khanhUET

Thành viên mới
Member
7 Tháng ba 2017
2
0
1
26
Mình bị lỗi này ad ơi
 
K

khanhUET

Thành viên mới
Member
7 Tháng ba 2017
2
0
1
26
File log nó báo thế này ad ạ

03/17/17 10:04:41:461 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Build Version - 1.9.4.5
03/17/17 10:04:41:461 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Logging Level verbosity Set to 4
03/17/17 10:04:41:571 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | MSI ProductCode ({AC76BA86-1033-FFFF-7760-0C0F074E4100}) is not installed on the system ...
03/17/17 10:04:41:571 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Bootstrapper launch location is :: D:\Setup\Adobe Acrobat DC\Build\ASU\Set-up.dat
03/17/17 10:04:42:368 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 9608 | Build Version - 9.0.1.57
03/17/17 10:04:42:368 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 9608 | Logging Level verbosity Set to 4
03/17/17 10:04:43:915 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 9608 | Schema version and schema compatibility version are same or greater than current

03/17/17 10:04:43:915 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 9608 | _opm_handle_OPDReturnedStatus called with opdStatus as:0
03/17/17 10:04:43:915 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 9608 | No Record found for the input fields in opm_getValueForKey
03/17/17 10:04:43:915 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 9608 | Released OPM refrence successfully in opm_freeLibRef
03/17/17 10:05:03:100 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Build Version - 1.9.4.5
03/17/17 10:05:03:100 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Logging Level verbosity Set to 4
03/17/17 10:05:03:100 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | The return code from the Bootstrapper Process is (0).
03/17/17 10:05:03:954 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Successfully fetched the optionXML content from MSI database ...
03/17/17 10:05:04:054 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | The install language for Acrobat from the fallback map (en_GB)
03/17/17 10:06:32:178 | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | AAMEEUtilities | | | 8932 | Process creation completed.
03/17/17 10:06:32:178 | [FATAL] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | The return code from the Adobe Installer Process is (7).Stopping the installation process.
03/17/17 10:06:32:178 | [ERROR] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 8932 | Failed in Acrobat deployment (0).Stopping the installation process.