Bài Tập PHP Căn Bản 1

Lượt xem: 769

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
470
80
28
HCMC
4online.net
Sau khi làm quen với PHP, đây là bài tập đầu tiên và căn bản nhất trong PHP.
Bài tập:
Hãy in ra màn hình chữ: hello 4online.net

Làm và trả lời ở bên dưới post này mình sẽ sửa và góp ý.