Giải Trí & Công Nghệ

Cách biến máy tính Windows 10 thành điểm phát Wi-Fi

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị

Bạn phải có một máy tính Windows 10 và kết nối mạng dây.

Nhấn tổ hợp phím Windows
+X để mở một menu Settings của hệ thống và chọn "Command Prompt (Admin)"

Nhập vào dòng lệch sau, thay thế các giá trị ở SSID và key bằng tên mạng và mật khẩu Wi-Fi bạn mong muốn:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=AdHoc key=password

Chạy dòng lệch sau để khởi động mạng:

netsh wlan start hostednetwork

Tìm kiếm trong menu Start bằng từ khóa "View network connections"

Click chuột phải vào kết nối ethernet và chọn "Properties"

Bên dưới thẻ "Sharing",bạn click chọn vào hộp "Allow other network users to connect through this computer's internet connection"

Ở menu xổ xuống mục trên, click OK.

Vậy là đã có mạng Wi-Fi. Lưu ý mạng Wi-Fi chỉ tồn tại khi máy tính Windows 10 đăng bật.

Video HD:
 

Đính kèm

  • biến máy tính windows 10 thành điểm phát wifi.jpg
    biến máy tính windows 10 thành điểm phát wifi.jpg
    67.6 KB · Xem: 305
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên