Giải Trí & Công Nghệ

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
SPSS là phần mềm đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu nghiên cứu thống kê trong kinh tế và xã hội, cung cấp khả năng điều khiển và kiểm soát dữ liệu và rất nhiều các thủ tục phân tích thống kê có thể giúp phân tích từ những tập hợp dữ liệu nhỏ cho đến những dữ liệu rất lớn. Phần mềm đóng vai trò hỗ trợ việc tóm tắt dữ liệu, nhưng phân tích dữ liệu thống kê tập trung vào việc diễn giải kết quả để suy diễn và dự đoán.

Để hiện Tiếng Việt trong SPSS, chúng ta cần chỉnh sang Font chữ Việt ở cửa sổ Dữ liệu và cửa sổ Kết quả. Ở đây, Font VNI-Helve-Condense được sử dụng là chủ yếu.
Tải tại đây

Đây là hướng dẫn hiển thị tiếng Việt cho SPSS 13 đối với các bạn có version mới hơn xin xem bài này:
Font Tiếng Việt Cho SPSS (UNICODE và VNI)

Đối với cửa sổ Dữ liệu: Từ Menu chọn “View” ==> “Font” : sẽ mở ra hộp thoại để chỉnh sửa Font chữ trên cửa sổ dữ liệu, bạn có thể chọn kiểu định dạng chữ nghiêng hay đậm và cỡ chữ mà bạn muốn. Sau đó nhấn “OK”.Đối với cửa sổ Kết quả xử lý:

1. Chép file Boxed VNI Helve Condense.tlo vào thư mục Looks của thư mục SPSS bạn đã cài đặt (thông thường đường dẫn là : C:\Program Files\SPSS\Looks).

2. Từ Menu chọn “Edit” => “Options’ => Chọn Tab “Pivot Tables” => Trong TableLook tìm và chọn tên file Boxed VNI Helve Condense.tlo => Nhấn nút “Apply” => “OK”.Note: Nếu vẫn chưa hiển thị được Tiếng Việt thì các bạn cần kiểm tra Unikey của mình với Bảng mã : VNI Windows và Kiểu gõ thì tùy mỗi người có thể là VNI hoặc Telex.

Bài viết được chia sẻ bởi: Moon Vũ​
 
Bên trên