Giải Trí & Công Nghệ

Code Auto Xác Nhận (Confirm) Kết Bạn Facebook

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để trong facebook.
Đầu tiên truy cập vào địa chỉ:
Tất cả các lời mời kết bạn sẽ hiện ra như hình:
Bạn Right-click chọn Kiểm tra phần tử (Inspect element) sau đó chọn tab console:

Trên FireFox:

Trên Chrome và CocCoc:

Paste code bên dưới vào và nhấn Enter. Các lời mời sẽ được chấp nhận.
HTML:
 var x = document.getElementsByClassName("_42ft _4jy0 _4jy3 _4jy1 selected _51sy");
for(var i =0; i< x.length;i++){
x[i].click();
}

- Nếu khi chạy có thông báo gì mà chưa đồng ý được tất cả thì các bạn làm lại nhiều lần như vậy nhé.
- Theo dõi và đóng góp thêm ở bên dưới mình sẽ phát triển thêm các code khác :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên