Giải Trí & Công Nghệ

Code Auto Xác Nhận (Confirm) Kết Bạn Facebook

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để auto đồng ý tất cả các lời mời kết bạn trong facebook.
Đầu tiên truy cập vào địa chỉ: https://www.facebook.com/friends/requests/
Tất cả các lời mời kết bạn sẽ hiện ra như hình:
Bạn Right-click chọn Kiểm tra phần tử (Inspect element) sau đó chọn tab console:

Trên FireFox:

Trên Chrome và CocCoc:

Paste code bên dưới vào và nhấn Enter. Các lời mời sẽ được chấp nhận.
HTML:
 var x = document.getElementsByClassName("_42ft _4jy0 _4jy3 _4jy1 selected _51sy");
for(var i =0; i< x.length;i++){
x[i].click();
}

- Nếu khi chạy có thông báo gì mà chưa đồng ý được tất cả thì các bạn làm lại nhiều lần như vậy nhé.
- Theo dõi và đóng góp thêm ở bên dưới mình sẽ phát triển thêm các code khác :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên