Giải Trí & Công Nghệ

[Download] Complete Guide to TOEIC 3rd Edition (Audio + Ebook + Answer Key)

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Complete Guide to TOEIC là cuốn sách luyện toeic rất hay cho những bạn đã có vốn tiếng anh ở mức nhất định, nó được trình bày dựa theo format mới của toeic, giúp cho học viên có thể từng bước đạt điểm toeic cao nhất có thể.

Dưới đây là bộ sách ebook và file phần nghe (audio) mp3 và đáp án do mình sưu tầm được.

Tải Về Complete Guide to TOEIC 3rd Edition:

Complete Guide to TOEIC 3rd Edition Ebook (Mật khẩu có trong file tải về)
Complete Guide to TOEIC 3rd Edition Tapescript & Answer Keys
Complete Guide to TOEIC 3rd Edition CD 1
Complete Guide to TOEIC 3rd Edition CD 2
Complete Guide to TOEIC 3rd Edition CD 3
Complete Guide to TOEIC 3rd Edition CD 4

Complete Guide to TOEIC 3rd Edition CD 5

Trọn bộ Complete Guide to TOEIC 3rd Edition Ebook +Audio + Tapescript & Answer Keys
(1 link google drive duy nhất)

Nguồn: Complete Guide to TOEIC 3rd Edition
 
Bên trên