Giải Trí & Công Nghệ

[Download] Phần mềm vẽ và thiết kế mạch điện tử chuyên dụng Orcad 9.2 full

willnguyen

willnguyen

Thành viên năng động
Member
Phần mềm Orcad là phần mềm vẽ mạch điện tử: chuyên nghiệp giúp người sừ dụng dễ dàng thiết kế mạch nguyên lý, mạch in và mô phỏng ... được nhiều người sử dụng. Với chức năng mạnh mẽ và đầy đủ

Dưới đây là các link cài đặt Orcad 9.2 gồm các link google drive tốc độ cao, không cần get link

Download


Hướng dẫn cài:
Bước 1: Mở file setup, next và next
Bước 2: Tới phần quan trọng và xương nhất ( trước khi đọc ) : PHẦN KEY CODE, các bạn nhập dãy kí tự từ A -> K và CHÚ Ý LÀ KHÔNG NHẬP KÝ TỰ C & D. Nhập xong các bạn click Next
Bước 3: Tới phần Authorization Code các bạn nhập 17 chữ số 1. Sau đó click Next
Bước 4 : Các bạn copy paste file [email protected] vào thư mục cài đặt của Orcad, sau đó chạy file patch có trong thư mục [email protected]

Video hướng dẫn Cài Đặt Orcad:


Các phiên bản Orcad mới hơn:
 

Đính kèm

  • orcad-9.2.jpg
    orcad-9.2.jpg
    8.8 KB · Xem: 3,162
Bên trên