Giải Trí & Công Nghệ

[Download] Target Toeic - Full Ebook Audio CD

willnguyen

willnguyen

Thành viên năng động
Member

: Target TOEIC® - Upgrading TOEIC® Test-taking Skills giúp thí sinh làm quen với các hình thức và kỹ thuật làm bài mới nhất trong lúc ôn luyện thi TOEIC thông qua 06 bài thi mẫu được mô phỏng theo bài thi TOEIC thực tế.

Tải tại đây:

file nghe Target Toeic:Tham khảo đầy đủ các sách

Link Gốc:
 
Bên trên