Giải Trí & Công Nghệ

[Ebook+ Audio] Oxford IELTS Practice Tests - Peter May

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản TrịBốn bài thi trong Oxford IELTS Practice Tests mô phỏng sát cấp độ, nội dung và hình thức của bài thi ELTS, bao gồm cả phần Academic Reading và Academic Writing. Các bài tập chiến thuật và kỹ năng cung cấp đầy đủ hướng dẫn để thí sinh tiếp cận các câu hỏi.

Tải Oxford IELTS Practice Tests (Ebook + Audio): Download
 
Bên trên