Giải Trí & Công Nghệ

Essential Phonetics For IELTS (Ebook +Audio)

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Essential Phonetics For IELTS có tổng cộng 6 bài, trình bày những phần cơ bản của ngữ âm và ngữ điệu tiếng Anh. Các bài tập được thiết kế theo hướng vừa ứng dụng được vừa thú vị. Những nội dung có liên quan khác cũng như những bài tập tương đối dài sẽ được thêm vào phần phụ lục phía sau để làm tài liệu tham khảo.

Tải Ebook Essential Phonetics For IELTS: Download
Tải Audio Essential Phonetics For IELTS: Download
 
Bên trên