Giải Trí & Công Nghệ

EyeLeo - Phần Mềm Bảo Vệ Mắt Khi Xài Máy Tính

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Không hẳn là một phần mềm bảo vệ mắt mà chỉ là để nhắc nhở bạn cho mắt nghỉ ngơi mà thôi. Đây là một tiện ích miễn phí giúp bạn nhận ra khi nào nên cho dừng nhìn vào màn hình và thư giãn đôi chút.
Chương trình rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần download và cài đặt vào máy tính.
Trong phần setting chỉ đơn giản gồm những tùy chọn thời gian nghỉ, thời gian nhắc, ...

Tải Phần mềm bảo vệ mắt EyeLeo
 
Bên trên