Giải Trí & Công Nghệ

Farm Heroes Super Saga v0.37.6

NguyenNguyen

NguyenNguyen

Trùm
Member

Tên: Farm Heroes Super Saga
Phiên bản: 0.35.10
Root: không
--- MOD BY JOKER ---
Playstore:

MOD:
- 70 di chuyển.
- Lives không giới hạn.
- Boosters không giới hạn.
- 5 động thêm vào đầu các cấp độ.
- 10 di chuyển ở cuối cấp thay vì ba. 
Bên trên