Giải Trí & Công Nghệ

File Seek Key Bản Quyền - Phần mềm tìm kiếm file tốt nhất

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Một phần mềm sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc tìm kiếm file và thư mục một cách nhanh chóng với các tính năng của nó...

FileSeek là một chương trình nhỏ gọn, dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt để giúp bạn tìm một file hay một xâu cụ thể của một văn bản bên trong một file một cách nhanh chóng. Nó có thể được tích hợp ngay vào menu chuột phải của Windows Explorer để cung cấp sự truy cập nhanh và dễ dàng. FileSeek không sử dụng chỉ mục nền do đó, khi FileSeek được đóng lại hiệu suất máy tính của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Một số điểm nổi bật:
  • Tìm kiếm cho một xâu phù hợp bên trong bất kỳ loại file nào
  • Phù hợp với Regular Expressions bên trong bất kỳ loại file nào
  • Tìm kiếm một thư mục hay tất cả các thư mục con của nó
  • Phù với 1 hay nhiều kiểu file như .jpg, file?.txt hay bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng
  • Loại trừ 1 hay nhiều kiểu file khỏi việc tìm kiếm của bạn như .exe hay .dll
Download File Seek mới nhất
Tải về cài đặt sau đó chọn Tools > About > License Key > Nhập key bên dưới vào > OK
Key Bản Quyền File Seek
 
Bên trên