Giải Trí & Công Nghệ

Giải Bài tập 8 trang 75 - SGK Toán 6 tập 2

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị
8.Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?


Giải
Góc BAC, kí hiệu

Góc CAD, kí hiệu

Góc BAD, kí hiệu

Tất cả có 3 góc.
 
Bên trên