Giải Trí & Công Nghệ

Giáo Trình Microsoft Word 2013 Tiếng Việt

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Dưới đây là bộ giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2013 tiếng việt.
Mục lục:
Bài 1 – Làm quen với Microsoft Word 2013
 • 1.1. Khởi động chương trình
 • 1.2. Tạo một văn bản mới
 • 1.3. Giới thiệu thanh Ribbon
 • 1.4. Thanh công cụ nhanh
 • 1.5. Office Button
 • 1.6. Thanh trạng thái, thanh cuộn, thanh thước đo
Bài 2 – Soạn thảo văn bản
 • 2.1. Khái niệm văn bản
 • 2.2. Các thao tác với một tệp văn bản
 • 2.3. Định dạng khổ giấy và đặt lề văn bản
 • 2.4. Thiết lập Font chữ chung cho văn bản
 • 2.5. Soạn thảo văn bản
Bài 3 – Hiệu chỉnh văn bản
 • 3.1. Lựa chọn văn bản
 • 3.2. Sao chép, cắt dán, xóa văn bản
 • 3.3. Làm việc với đoạn văn bản
 • 3.4. Trình bày ký hiệu đầu đoạn
 • 3.5. Tùy biến Font chữ
 • 3.6. Chia cột cho văn bản
Bài 4 – Làm việc với bảng biểu
 • 4.1. Chèn bảng vào văn bản
 • 4.2. Hiệu chỉnh bảng biểu
 • 4.3. Nhập nội dung và trình bày bảng biểu
Bài 5 – Chèn các đối tượng vào văn bản
 • 5.1. Chèn một trang mới
 • 5.2. Chèn hình ảnh
 • 5.3. Chèn các đối tượng Text
 • 5.4. Biểu tượng và công thức toán học
Bài 6 – In ấn
 • 6.1. Định dạng văn bản trước khi in
 • 6.2. Thực hiện in ấn
Link download giáo trình word 2013
 
Bên trên