Giải Trí & Công Nghệ

Giáo Trình PowerPoint 2010 Đầy Đủ Tiếng Việt

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Tải Giáo Trình PowerPoint 2010

Mục Lục:

Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 1
 1. Các điểm mới trong PowerPoint 2010 2
 • Ribbon mới 2
 • Ngăn File thay cho nút Office 3
 • Hỗ trợ làm việc cộng tác 3
 • Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình 4
 • Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình 5
 • Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình 5
 • Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi 6
 • Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình 6
 • Tích hợp sẵn tính năng chuyển sang định dạng PDF/XPS 9
 • Chụp ảnh màn hình 10
 • Thêm nhiều hiệu ứng độc đáo cho hình ảnh 10
 • Xóa các phần không cần thiết trong hình 10
 • Hỗ trợ tùy biến Ribbon 11
 • Nâng cấp SmartArt 12
 • Nhiều hiệu ứng chuyển slide mới 12
 • Sao chép hiệu ứng 12
 • Tăng tính di động cho các bài thuyết trình 13
 • Broadcast bài thuyết trình 13
 • Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser 14
2. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 15
 • Khởi động PowerPoint 2010 15
 • Thoát PowerPoint 15
3. Tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ chương trình Microsoft PowerPoint 16
4. Thay đổi kiểu hiển thị trong cửa sổ chương trình 19
5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh 22
6. Phóng to/ thu nhỏ cửa sổ làm việc 23
7. Thanh thước ngang và dọc 24
8. Các đường lưới 25
9. Đường trợ giúpkhi vẽ 26
10. Xem bài thuyết trình ở các chế độ màu sắc khác nhau 27
11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều cửa sổ 28
12. Sắp xếp các cửa sổ 28
13. Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ 29
14. Sử dụng trình trợ giúp 29
15. Hỏi đáp 31
 • Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)? 31
 • Câu 2. Tạo một ngăn lệnh mới trên Ribbon tên là “Lệnh của tui” như hình sau: 34
 • Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuyển các tùy biến trong Ribbon và QAT
 • sang Office ở máy tính khác? 37
 • Câu 4. Cho biết cách thay đổi một số tùy chỉnh trong chương trình PowerPoint? 38
 • Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? 40

Chương 2 Tạo bài thuyết trình cơ bản 41

1. Tạo bài thuyết trình 42
 • Tạo bài thuyết trình rỗng 42
 • Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn 43
 • Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn 46
 • Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài 46
2. Lưu bài thuyết trình 47
 • Lưu bài thuyết trình lần đầu tiên 47
 • Lưu bài thuyết trình các lần sau 48
 • Lưu bài thuyết trình ở các định dạng khác 49
 • Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video 52
 • Chuyển PowerPoint sang định dạng PDF và XPS 54
 • Tùy chọn lưu trữ 56
3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã 58
 • Thiết lập mật mã bảo vệ 58
 • Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình 61
4. Tăng cường độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Block Settings 62
5. Các thao tác với slide 63
 • Chèn slide mới 64
 • Sao chép slide 65
 • Thay đổi layout cho slide 66
 • Thay đổi vị trí các slide 66
 • Xóa slide 67
 • Phục hồi slide về thiết lập layout mặc định 68
 • Nhóm các slide vào các section 68
 • Đặt tên cho section 69
 • Xóa section 69
6. Mở và đóng bài thuyết trình 70
 • Mở lại bài thuyết trình đang lưu trên đĩa 70
 • Đóng bài thuyết trình 72
7. Hỏi đáp 73
Câu 1. Tạo bài thuyết trình mới từ tập tin Outline? 73
Câu 2. Cho biết cách sao chép slide giữa các bài thuyết trình? 75

Chương 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình 79

 1. Tạo bài thuyết trình mới 80
 2. Tạo slide tựa đề 82
 3. Tạo slide chứa văn bản 84
 4. Tạo slide có hai cột nội dung 85
 5. Chèn hình vào slide 88
 6. Chèn hình từ Clip Art vào slide 90
 7. Chụp hình màn hình đưa vào slide 92
 8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide 94
 9. Chèn SmartArt vào slide 95
 10. Nhúng âm thanh vào slide 101
 11. Nhúng đoạn phim vào slide 103
 12. Chèn đoạn phim trực tuyến vào slide 106
 13. Chèn bảng biểu vào slide 108
 14. Chèn biểu đồ vào slide 111
 15. Hỏi đáp 116
 • Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng biểu từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết? 116
 • Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng
 • chương trình PowerPoint 2010? 118
 • Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặc định về đường kẽ (outline) và màu nền (fill)
 • của shape trên slide như thế nào? 120
 • Câu 4. Tạo các công thức trong PowerPoint như thế nào? 122
Chương 4 Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình 126
1. Sử dụng các mẫu định dạng 127
 • Áp dụng theme có sẵn cho bài thuyết trình 127
 • Tùy biến Theme 129
2. Sử dụng hình và màu làm nền cho slide 132
 • Dùng hình làm nền cho slide 133
 • Dùng màu làm nền cho slide 135
 • Tô nền slide kiểu Gradient 136
 • Xóa hình nền và màu nền đã áp dụng cho slide 137
3. Làm việc với Slide Master 138
 • Sắp xếp và định dạng placeholder trên các slide master 139
 • Thêm và xóa placeholder 140
 • Chèn và xóa slide layout 141
 • Chèn và xóa slide master 143
 • Áp dụng theme và nền cho slide master 144
 • Thiết lập kích thước và chiều hướng của slide 145
 • Đóng cửa sổ slide master trở về chế độ soạn thảo 146
4. Định dạng văn bản 147
 • Sao chép định dạng 148
5. Định dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video 150
 • Xoay 150
 • Cắt tỉa 152
 • Di chuyển 154
 • Thay đổi kích thước 155
 • Thêm chú thích cho các đối tượng trên slide 156
 • Hiệu chỉnh hình ảnh 157
 • Thay đổi kiểu định dạng đường kẽ và màu nền của Shape 162
 • Thay đổi kiểu WordArt 165
 • Áp dụng kiểu định dạng và hiệu ứng cho SmartArt 166
 • Cắt và nén media 168
6. Định dạng bảng biểu 171
 • Thay đổi kiểu định dạng của bảng 171
 • Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng 172
7. Định dạng đồ thị 173
 • Cập nhật thông tin cho đồ thị 173
 • Tùy biến định dạng đồ thị 174
8. Tồ chức các slide trong bài thuyết trình 176
9. Hỏi đáp 178
 • Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? 178
 • Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình 180
 • Câu 3. Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide? 183
 • Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template? 188

Chương 5 Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh 193
1. Hiệu ứng cho văn bản 195
 • Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản 198
2. Sao chép hiệu ứng 202
3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho 203
4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape 204
 • Áp dụng hiệu ứng 204
 • Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh 205
 • Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn 206
5. Hiệu ứng cho SmartArt 209
 • Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu danh sách 209
 • Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu Picture 210
6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh và đoạn phim 211
 • Thêm và xóa bookmark 211
 • Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh 212
 • Thiết lập các tùy chọn cho phim 215
 • Sử dụng trigger 217
7. Hiệu ứng cho bảng biểu 218
8. Hiệu ứng cho đồ thị 219
9. Xóa bỏ hiệu ứng của các đối tượng trên slide 221
10. Hiệu ứng chuyển slide 222
 • Áp dụng hiệu ứng chuyển slide 222
 • Xóa bỏ hiệu ứng chuyển slide 223
11. Tự động hoá bài thuyết trình 224
12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình 226
 • Liên kết đến một slide khác trong cùng bài thuyết trình 226
 • Liên kết đến một slide khác bài thuyết trình 227
 • Liên kết đến một địa chỉ thư điện tử 229
 • Tạo liên kết đến địa chỉ Web hoặc máy chủ FTP 230
 • Tạo liên kết đến tập tin đang lưu trên đĩa hoặc trên mạng nội bộ 232
 • Liên kết đến một ứng dụng và tạo một tài liệu mới 235
 • Thay đổi màu của đoạn văn bản có siêu liên kết 236
 • Nhấn mạnh hyperlink với âm thanh 237
 • Hiệu chỉnh hoặc xóa hyperlink 238
13. Hỏi đáp 240
 • Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? 240
 • Câu 2. Trình bày cách tạo nhanh bộ nút điều hướng cho tất cả các slide trong bài thuyết trình? 241
 • Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đường gạch dưới của văn bản
 • có hyperlink hay không? 244
 • Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo
 • có rất nhiều slide thì phải làm sao? 246
 • Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không? 247

Chương 6 Chuẩn bị thuyết trình 248

1. Tạo tiêu đề đầu và chân trang 249
 • Tùy chỉnh Header & Footer trong Slide Master 252
2. Ghi chú và nhận xét cho các slide 253
 • Ghi chú cho slide 253
 • Làm việc với Comment 255
3. Chuyển định dạng của bài thuyết trình 258
 • Lưu bài thuyết trình dưới định dạng PowerPoint 2003 trở về trước 258
 • Chuyển bài thuyết trình sang PDF/XPS 258
 • Chuyển bài thuyết trình sang video 259
 • Chuyển Handout sang Word 260
4. In bài thuyết trình 261
 • In tài liệu dành cho diễn giả 261
 • In tài liệu dành cho khán giả 268
5. Đóng gói bài thuyết trình ra đĩa 273
6. Tùy biến nội dung cho các buổi báo cáo 276
 • Ẩn/ hiệncác slide 276
 • Tùy biến nội dung báo cáo 277
7. Thiết lập tuỳ chọn cho các kiểu báo cáo 280
 • Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu có người thuyết trình 280
 • Thiết lập tùy chọn cho loại báo cáo tương tác người xem và tự hành 281
8. Kiểm tra bài thuyết trình 284
 • Kiểm tra các thông tin cá nhân có trong bài thuyết trình 284
 • Kiểm tra tính tương thích về tính năng sử dụng trong báo cáo giữa các phiên bản 284
 • Đánh dấu hoàn thành vào bài báo cáo 286
9. Hỏi đáp 287
 • Câu 1. Làm sao để in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên? 287
 • Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình? 289

Chương 7 Trình chiếu bài thuyết trình 290
1. Trình chiếu bài thuyết trình 291
 • Thiết lập các tùy chọn cho chế độ Slide Show 291
 • Trình chiếu bài thuyết trình 292
 • Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet đến người xem từ xa 293
2. Sử dụng các nút điều khiển trong chế độ Slide Show 297
 • Di chuyển đến một slide xác định 297
 • Sử dụng các tổ hợp phím tắt 298
 • Chuyển đến một Custom Show 300
3. Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình 301
 • Các tùy chọn con trỏ 301
 • Sử dụng con trỏ chuột Laser 301
 • Làm nổi nội dung trên slide trình chiếu 302
4. Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình 304
 • Bật tính năng hỗ trợ nhiều màn hình 304
 • Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình 305
5. Hỏi đáp 307
 • Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint
 • hoặc PowerPoint Viewer để chạy hay không? Chúng ta có thể hiệu
 • chỉnh tập tin PPSX hay không? 307
 • Câu 2. Làm sao để nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide trước trong chế độ Slide Show? 307
 • Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột và bàn phím để điều khiển trong khi trình chiếu? 308
 • Câu 4. Có thể nhập văn bản trong khi Slide Show không? 309
 • Câu 5. Có cách nào không cho tựa đề của các slide không hiển thị nhưng
 • vẫn có trong lệnh Go to Slide trong khi trình chiếu? 312

Phụ lục 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp 314
1. Một bài trình diễn hiệu quả 314
 • 2. Kế hoạch phát triển bài trình diễn 314
 • Bước 1: Xác định đối tượng khán giả và mục tiêu bài trình diễn 315
 • Bước 2: Lựa chọn phương pháp báo cáo 316
 • Bước 3: Lựa chọn phương pháp truyền đạt thông tin 316
 • Bước 4: Chọn bộ định dạng phù hợp hoàn cảnh 317
 • Bước 5: Phát triển nội dung 318
 • Bước 6: Tạo các hình ảnh trực quan 318
 • Bước 7: Thêm các hiệu ứng đa phương tiện 319
 • Bước 8: Tạo các bản in phát cho khán giả và ghi chú cho slide 319
 • Bước 9: Kiểm tra lại bài và báo cáo thử 319
 • Bước 10: Phát hành bài báo cáo 320
 • Bước 11: Tiến đến thành công và cải tiến bài báo cáo 320
3. Giữ cho khán giả luôn cảm thấy thích thú 321
 • Các kỹ thuật diễn thuyết 321
 • Các gợi ý về nội dung 321
Download Giáo Trình PowerPoint 2010
 
Bên trên