Giải Trí & Công Nghệ

Hướng dẫn cài EViews 8.1 Full cr@ck

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị
Sau khi download về các bạn giải nén và chạy file EViews8Installer.exe để bắt đầu cài đặt để trách việc một số máy bị lỗi bạn nên chạy dưới quyền Admin bằng cách click chuột phải chọn Run Adminstrator.
Khi xuất hiện bản "Welcome the EViews installer" bạn chọn next để tiếp tục quá trình cài đặt.
Bạn chọn "I accept the terms..." rồi Next.
Đến đây bạn có thể mặc định rồi chọn next thì phần mềm sẽ cài vào Ổ C.
Bạn nhập Serial Number là demo rồi chọn Next.
:D
Đến đây bạn có thể bỏ những thứ mình không dùng đến mình không phải dân kinh tế nên chọn All và sau đó chọn next.
Chọn Next để tiếp tục cài đặt.
Đến đây bạn chọn "No, I Would like..." rồi chọn next để bắt đầu quá trình cài đặt.
Xong bạn đợi quá trình cài đặt thành công, hiện lên thông báo bạn chọn finish để hoàn thành quá trình cài đặt EViews 8.
Khi đó sẽ hiện lên 2 thông báo chọn Ok là xong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên