Giải Trí & Công Nghệ

Hướng dẫn chèn link vào ảnh trên 4Online.Net

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị
[URL="link"][IMG]"link ảnh"[/IMG][/URL]
Ví dụ:
[URL=https://4online.net][IMG]https://4online.net/logo-4online.png[/IMG][/URL]
Hiển thị:
 
Bên trên