Giải Trí & Công Nghệ

Template errors

  • Template public:lightbox_macros: [E_WARNING] Illegal string offset 'Data' (internal_data/code_cache/templates/l3/s6/public/lightbox_macros.php:87)
  • Template public:lightbox_macros: [E_WARNING] Illegal string offset 'height' (internal_data/code_cache/templates/l3/s6/public/lightbox_macros.php:87)
  • Template public:lightbox_macros: [E_WARNING] Illegal string offset 'Data' (internal_data/code_cache/templates/l3/s6/public/lightbox_macros.php:87)
  • Template public:lightbox_macros: [E_WARNING] Illegal string offset 'width' (internal_data/code_cache/templates/l3/s6/public/lightbox_macros.php:87)

Hướng dẫn tạo nút đăng nhập bằng Google+

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị

1.Bạn cần có tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tài khoản cá nhân hoặc bất kì tài khoản khác để cài đặt. Thông tin của bạn sẽ được giữ riêng tư.
2.Vào trangGoogle Developers Consolevà click vào "Create Project".
3.Điền thông tin vào "Project name" và "Project ID" và có thể bạn phải chứng thực tài khoản thông qua điện thoại. Click Create.
4.Click vào "APIs & auth", sau đó vào "Credentials" và click "Create New Client ID".
5.Chọn "Web application" và điền đường dẫn forum của bạn vào 2 ô và click "Create".
6.Một thông tin mới sẽ hiện ra "Client ID for web application". Quay lại trang Admin trong forum và điền Client ID và Client Secret.
7.Đăng nhập/Đăng ký bằng Google đã kích hoạt.
 
Bên trên