Giải Trí & Công Nghệ

[jQuery Plugin] Choosen - Thư viện chọn nhiều option trong textbox giống tag nickname facebook

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Thư viện tương đối hay cho các bạn làm việc với nhưng textbox có nhiều lựa chọn, hoặc muốn customize để việc chọn nhiều nickname vào 1 textbox nào đó.
Các chức năng chính:
Chọn nhiều option và đẩy vào ô textbox.
Tìm kiếm (filter) dữ liệu bằng các nhập vào ô tìm kiếm.
Remove option đã được chọn, đẩy vào ô textbox và ngược lại.
Trình duyệt hỗ trợ: Firefox, Chrome, Safari và IE9. Hoạt động không tốt trên iPhone, iPod Touch và các vài phiên bản Android (xem thêm tại đây)

Download: Các bản cập nhật
Demo và chi tiết: https://harvesthq.github.io/chosen/
 
Bên trên