Kiểm Tra Danh Sách Chưa Đồng Ý Kết Bạn

Lượt xem: 1192

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
470
80
28
HCMC
4online.net


Trên facebook, nếu bạn muốn:
  • Kiểm tra xem danh sách bạn bè bạn đã gửi yêu cầu kết bạn mà chưa đồng ý. (Danh sách các nick chảnh chó :v )
  • Huỷ yêu cầu kết bạn đã gửi.
  • Tìm kiếm xem trước giờ bạn đã gửi yêu cầu kết bạn cho ai.

Hãy truy cập link này:
 

Đính kèm