Giải Trí & Công Nghệ

Kiểm Tra Danh Sách Chưa Đồng Ý Kết Bạn

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Trên facebook, nếu bạn muốn:
  • Kiểm tra xem danh sách bạn bè bạn đã gửi yêu cầu kết bạn mà chưa đồng ý. (Danh sách các nick chảnh chó :v )
  • Huỷ yêu cầu kết bạn đã gửi.
  • Tìm kiếm xem trước giờ bạn đã gửi yêu cầu kết bạn cho ai.

Hãy truy cập link này: Danh Sách Đã Gửi Yêu Cầu Kết Bạn
 

Đính kèm

  • fb.png
    fb.png
    107.6 KB · Xem: 2,553
Bên trên