Giải Trí & Công Nghệ

Hướng dẫn Lỗi XAMPP - Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4!

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Hẳn các bạn khi cài XAMPP cho lập trình web sẽ gặp lỗi này thường xuyên và không thể nào start được XAMPP lên.

Với cách này mình sẽ có nhiều cách để sửa lỗi, sau đây mình sẽ tổng hợp lại những cách sửa và những trường hợp có thể gây ra lỗi mà mình gặp phải cho các bạn.

- Do máy bạn đang chạy những ứng dụng này:
  1. Skype: Skype mặt địnhc sử dụng port 80/443 . Bạn có thể sửa bằng cách vào Tools -> Options -> Advanced -> Connections và disable the checkbox "use port 80 and 443 for addtional incoming connections".
  2. IIS: IIS mặc định sử dụng port 80, vì vậy bạn cần tắt nó đi, có thể sử dụng 2 lệnh sau để tắt: net stop w3svc, net stop iisadmin.
  3. SQL Server Reporting Service: bạn cần tắt service này đi vì mặc định nó sẽ sử dụng port 80 nếu IIS không chạy. Mở services và stop nó.
  4. VMware Workstation: Nếu bạn đang chạy VMware, bạn nên tắt VMware Workstation server đi.

- Những phần mềm trên là nguyên nhân chủ yếu gây ra lỗi này, nhưng mỗi khi window update thì có BranchCache Service được chạy, và nó chiếm port 80 luôn. Để tắt service này, bạn vào: window + R gõ service.msc => Tìm tới BranchCache Service và stop nó.

- Ngoài ra bạn cũng làm tương tự như các trên để tắt đi service World Wide Publishing Service. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi này.

Vừa rồi mình đã đưa ra những cách phổ biến nhất để sửa lỗi này. Nếu trong trường hợp vẫn còn lỗi thì bạn hãy đổi port khác thay vì port 80 mặc định cho xampp đi thì chắc chắn là sửa được lỗi này.
Cách đổi port: Bạn mở thư mục cài đặt của xampp rồi tìm tới /apache/conf/httpd.conf, mở file và tìm tới dòng Listen 80 sửa số 80 thành port bạn muốn đổi, ví dụ 8080. Tiếp theo cũng trên file này bạn tìm kiếm ServerName và cũng đổi số 80 thành port mới luôn. Khởi động lại xampp và sử dụng port mới để truy cập.
 
Bên trên