Matlab 2012 Full + Hướng Dẫn Cài Đặt

Lượt xem: 15075

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
471
79
28
HCMC
4online.net


Tải về matlab 2012:

Bản matlab 2012a:
Link goole drive:
File [email protected] duy nhất:

Bản matlab 2012b:
link google drive:
File [email protected] duy nhất:

Hướng dẫn cài đặt và [email protected]:
Bản 2012a:
Cài đặt và chọn "install manually without using the internet", nhập "file installation key" với key: 38699-60149-36808-21840-05491
sử dụng file "license_standalone.dat" để active.

Bản 2012b:
Chạy file 'setup.exe' để cài đặt , chọn 'Install without using the Internet',
nhập serial: 23809-26556-08469-31324
Chọn 'Custom install' để chọn thành phần bạn muốn. Bỏ chọn 'MATLAB Distributed Computing Server 6.1' nếu bạn không sử dụng MDCE.
Activate với file 'matlab2012b_std.dat' trong thư mục [email protected]

 

Đính kèm

T

toantran

Thành viên mới
Member
17 Tháng mười một 2020
1
0
1
cài xong ko thấy biểu tượng icon của chương trình đâu bạn ơi!!
 
chuyennhahalong

chuyennhahalong

Thành viên mới
Member


Tải về matlab 2012:

Bản matlab 2012a:
Link goole drive:
File [email protected] duy nhất:

Bản matlab 2012b:
link google drive:
File [email protected] duy nhất:

Hướng dẫn cài đặt và [email protected]
:
Bản 2012a:
Cài đặt và chọn "install manually without using the internet", nhập "file installation key" với key: 38699-60149-36808-21840-05491
sử dụng file "license_standalone.dat" để active.

Bản 2012b:
Chạy file 'setup.exe' để cài đặt , chọn 'Install without using the Internet',
nhập serial: 23809-26556-08469-31324
Chọn 'Custom install' để chọn thành phần bạn muốn. Bỏ chọn 'MATLAB Distributed Computing Server 6.1' nếu bạn không sử dụng MDCE.
Activate với file 'matlab2012b_std.dat' trong thư mục [email protected]

haha tương tác