Giải Trí & Công Nghệ

Microsoft Office 2016 Professional Plus 16.0.4229.1002 Preview Full cr@ck

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Package:


 • Microsoft Office Professional Plus 2016
  • Microsoft Access 2016
  • Microsoft Excel 2016
  • Microsoft InfoPath 2016
  • Microsoft OneDrive for business in 2016
  • Microsoft OneNote 2016
  • Microsoft Outlook 2016
  • Microsoft PowerPoint 2016
  • Microsoft Publisher 2016
  • Skype for business in 2016
  • Microsoft Word 2016

 • Microsoft Visio 2016
 • Microsoft Project 2016Checksums
CRC32: 811C01D3
MD5: 01DCD6A435035F5893ED59C05D5F79C8
SHA-1: 8C36726651B05F309C813A58BDA3D4E788EDB6CC

Operating System: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012
Bản Cài Đặt
cr@ck
 
Bên trên