Problem Solving: Discovering Algorithms by Manipulating Physical Objects

Lượt xem: 736

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
467
79
28
HCMC
4online.net
Mình đăng lại bài của bạn Tri Tran tại đây
•Manipulating physical objects can give you ideas for discovering algorithms.

•The Problem:
You are given an array whose size is an even number, and you are to switch the first and the second half.
(Cho mảng có size là 1 số chẵn, bạn hãy đổi chỗ của nửa phía trước với nửa phía sau của mảng).
•Example
This array


• will become
 
Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
467
79
28
HCMC
4online.net
Theo mình thì mình sẽ dùng 1 mảng phụ để lưu trữ nửa phía sau, tiếp theo sẽ nối nửa thứ nhất vào là được.
Code ý tưởng như thế này:
PHP:
int size = arr.size();
int x = 0;
int []tempArr = new int[size];
for(int i=n/2; i<size ; i++){
    tempArr[x++] = arr[i];
}
for(int i = 0; i<size/2;i++){
  tempArr[x++] = arr[i];
}
Code chưa có test, chỉ là ý tưởng gõ ra vậy thôi :D