Giải Trí & Công Nghệ

RenameFile - Phần Mềm Đổi Tên File Hàng LoạtPhần mềm có tên RenameFile 11.4 của tác giả Phan Hoàng Nhân (1 mem bên vnz) có giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng, chạy ngay không cần cài đặt. Nếu không chạy được các bạn cần cài Framework 4.0

Đầu tiên nhấn nút Chọn đường dẫn để lựa chọn đường dẫn đến thư mục có các file muốn thay đổi tên. Tab đầu tiên chứa các chức năng cơ bản như đổi chữ thường thành chữ hoa, loại bỏ khoảng cách. Nhấn Xem thử trước để xem kết quả sau khi đổi tên.Tab thứ 2 là Rename nâng cao chứa các tuỳ chọn thay thế 1 cụm từ trong tên file bằng 1 cụm từ khác, cắt bỏ số kí tự được định sẵn, thêm 1 cụm từ nào đóTab cuối gồm các chức năng khác như Xoá chi tiết, Copy tên file vào title, đánh số thứ tự hàng loạt.Sau khi lựa chọn 1 trong số các tuỳ chọn thay đổi tên file, bạn hãy nhấn vào nút Rename có màu xanh lá cây để các tác động được thực hiện ngay lập tức.


Download RenameFile 11.4
Link Google Drive
Link Google Drive (Dự Phòng)

Download RenameFile 13.721
Link Mediafire
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên