[SpringSecurity] Không tìm thấy class AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer

Lượt xem: 742

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
467
79
28
HCMC
4online.net

Trong khi config spring mvc + spring security mà gặp lỗi này với error messsage:
Theimport org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer cannot be resolved
Giải quyết:
Class AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer chỉ hỗ trợ từ Spring 3.2 trở đi.
Hãy kiểm tra lại file pom.xml, thay thế bằng version cao hơn hoặc bằng 3.2 sẽ giải quyết được lỗi này.