Giải Trí & Công Nghệ

SVN-Angely Việt Hoá (3 fonts)

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
Font info:
Introducing Angely new lettering typeface with ton of bonus elements. Suitable for your summer holiday project, wedding, poster, quote, invitation or greeting card.
Opentype features is: standard ligatures, Contextual alternates, Swash, Stylistic alternates. Complete with 394 glyphs included initial and terminal forms.
Nhà thiết kế: @zamroni_agus
Nhà phát hành: Jroh Creative
Năm phát hành: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular + Extras + Summer

Font đang được bán trên Creative Market với giá $17
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng!
Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign hoặc Photoshop CC 2015 v.16.0 trở lên.

Tải về:
- Google Drive
- OneDrive
 
Bên trên