Giải Trí & Công Nghệ

Tài Liệu: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học Và Ôn Thi Tiếng Anh Hiệu Quả

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Đây là tài liệu chia sẻ về các kinh nghiệm học, kinh nghiệm thi toeic, rất nhiều lợi ích khi đọc tài liệu này.

Mục Lục:
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................2
BÍ KÍP TỰ HỌC NGHE TOEIC 495/495 .............................................3
BÍ KÍP TỰ HỌC ĐỌC TOEIC 495/495 ..............................................11
TRA TỪ CÙNG LÚC TRONG 11 TỪ ĐIỂN.....................................26
TÀI LIỆU TOEIC CHIA THEO TRÌNH ĐỘ......................................30
HƯỚNG DẪN HỌC TỪ VỰNG QUA MEMRISE............................32
HỌC TỪ VỰNG SIÊU TỐC VỚI ANKI ............................................38

Tải Về Tài Liệu: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học Và Ôn Thi Tiếng Anh Hiệu Quả
 
Bên trên