Giải Trí & Công Nghệ

Tải Matlab 2013 Full

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Tải về matlab 2013
Link google drive: download
Link Google Drive (dự phòng)
Link fshare: download
Link [email protected] duy nhất: download

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] matlab 2013
- Chạy file "setup.exe" hoặc "bin\win32\setup.exe" đối với bản 32bit để cài đặt.
- Chọn "install manually without using the internet"
- Tại "file installation key" nhập key:
25716-63335-16746-06072
- Cài đặt Matlab với các thành phần yêu cầu:
- Khi yêu cầu Active product thì chọn “Activate manually without internet”
- Chọn đến file "license.lic" trong thư mục [email protected]

Tải Video Hướng Dẫn Chi Tiết
 

Đính kèm

  • matlab-2013-4online.net.jpg
    matlab-2013-4online.net.jpg
    149.2 KB · Xem: 1,632
Bên trên