Giải Trí & Công Nghệ

Tải Sketchup 2015 Full cr@ck + Vray + Plugin

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Dưới đây là các link cài đặt Sketchup 2015 full cr@ck gồm các link google drive tốc độ cao, không cần get link
Pass giải nén (nếu có): 4online.net


Tải Sketchup 2015 64bit Full cr@ck

Tải File cr@ck Sketchup 2015 duy nhất.

Tải Vray cho Sketchup 2015 64 bit

Tải Plugin cho Sketchup 2015


Hướng dẫn cài đặt Sketchup 2015

Cài đặt Sketchup2015 (64bit)
 • Chạy file SketchUpPro 2015-x64.exe trong thư mục SketchUpPro2015-x64 + cr@ck .
 • cr@ck Sketchup 2015 : Copy tất cả các file trong thư mục cr@ck SketchUpPro 2015-x64 thư mục đã cài đặt Sketchup 2015 :
  • File sketchup vào C:\Program Files\SketchUp\SketchUp2015
  • File Layout vào C:\Program Files\SketchUp\SketchUp2015\Layout
  • File Style Buider vào C:\Program Files\SketchUp\SketchUp2015\Style Buider
Cài đặt Vray :
 • Chạy file vray 2.0_sketchup_2015_win_x64 trong thư mục Vray 2.0 for Sketchup 2015 + cr@ck .
 • cr@ck Vray : Copy file cgauth.dll vào thư mục : C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2015
Cài đặt Plugin:
 • Copy toàn bộ file trong folder Plugins Sketchup 2015 vào thư mục: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp2015\SketchUp\Plugins (bật chế độ hiển thị thư mục ẩn trong Window : View - Hidden items )
 
Bên trên