Giải Trí & Công Nghệ

Tải Sketchup 2015 Full [email protected] + Vray + Plugin

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị


Dưới đây là các link cài đặt gồm các link google drive tốc độ cao, không cần get link
Pass giải nén (nếu có): 4online.net
duy nhất.
Cài đặt Sketchup2015 (64bit)
 • Chạy file SketchUpPro 2015-x64.exe trong thư mục SketchUpPro2015-x64 + [email protected] .
 • [email protected] Sketchup 2015 : Copy tất cả các file trong thư mục [email protected] SketchUpPro 2015-x64 thư mục đã cài đặt Sketchup 2015 :
  • File sketchup vào C:\Program Files\SketchUp\SketchUp2015
  • File Layout vào C:\Program Files\SketchUp\SketchUp2015\Layout
  • File Style Buider vào C:\Program Files\SketchUp\SketchUp2015\Style Buider
Cài đặt Vray :
 • Chạy file vray 2.0_sketchup_2015_win_x64 trong thư mục Vray 2.0 for Sketchup 2015 + [email protected] .
 • [email protected] Vray : Copy file cgauth.dll vào thư mục : C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2015
Cài đặt Plugin:
 • Copy toàn bộ file trong folder Plugins Sketchup 2015 vào thư mục: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp2015\SketchUp\Plugins (bật chế độ hiển thị thư mục ẩn trong Window : View - Hidden items )
 
Bên trên