Giải Trí & Công Nghệ

Tải window 10 mọi phiên bản + key kích hoạt

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Dưới đây mình xin tổng hợp link download win down 10 phục vụ nhu cầu của mọi người.

4Share
Tổng hợp Link 4Share Windows 10 Home, Pro, Enterprise 32-bit và 64-bit
Fshare
Tổng hợp Link Fshare Windows 10 Home, Pro,Windows 10 Enterprise 32-bit và 64-bit-Windows 10 (Pro & Home) x86

SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1

http://4share.vn/f/5165626267656061/...nglish_x32.iso

https://www.fshare.vn/file/6RYDMSSC2W7X

https://drive.google.com/file/d/0B9bUpcFGcb8wQ3Y0elVfSEptZ0U/view
- Windows 10 (Pro & Home) x64

SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2

http://4share.vn/f/2511161613111111/...nglish_x64.iso

https://www.fshare.vn/file/9LVDZJGC4BYL

https://drive.google.com/file/d/0B9bUpcFGcb8wRTE0UTFvZzM3YnM/view
- Windows 10 Single Language x86

SHA1: 42D88A9E10747F15059C2F389B47C436BC1DD25C

http://4share.vn/f/6a5e59595c5e5a5c/...nglish_x32.iso

https://www.fshare.vn/file/IL7VN928NFTK
- Windows 10 Single Language x64

SHA1: 2CFAB9B3F63B8812A6B23375DE639B1F97A4C505

http://4share.vn/f/5367606065666363/...nglish_x64.iso

https://www.fshare.vn/file/OXG3UQURZFUP
- Windows 10 Enterprise x86

SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268

http://4share.vn/f/635750505555535b/

https://www.fshare.vn/file/4FJ5R6CU2DGU

https://drive.google.com/file/d/0B9bUpcFGcb8wcXAwVVdqU2hsckU/view- Windows 10 Enterprise x64

SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB

http://4share.vn/f/390d0a0a0f0f0800/...51151.iso.file

https://www.fshare.vn/file/PYICXDRFMIFD

https://drive.google.com/file/d/0B9bUpcFGcb8wYmFZYmFnUmtaU3M/viewWindows 10 Education (32-bit):

https://drive.google.com/file/d/0B7CqjCcqXAUmcmtVdWF3LUljNVE/view

Windows 10 Education (64-bit):

https://drive.google.com/file/d/0B9bUpcFGcb8wYmFZYmFnUmtaU3M/viewKích hoạt :
KMSAuto Net 2015 1.3.6 by Ratiborus : https://www.fshare.vn/file/N1YIDYKM3DC9
 
Bên trên