Giải Trí & Công Nghệ

Thứ hạng thành viên trên diễn đàn 4Online

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị

  • Administrator (người có quyền hạn cao nhất trên diễn đàn)
  • Super Moderator (người có quyền hạng đứng thứ nhì, có thể thay thế admin xử lý các vi phạm trên diễn đàn)
  • Moderator (người quản lý 1 box cụ thể nào đó trên diễn đàn, có trách nhiệm quản lý box đó và hỗ trợ các câu hỏi của thành viên trong khu vực box đó)
  • Cựu quản trị (người đã từng trong ban quản trị của diễn đàn có đóng góp tích cực, khi hết kết thúc công việc sẽ vào nhóm này)
  • Thành viên tích cực (người này có những đóng góp tích cực cho diễn đàn, nếu trong 1 thời gian không đóng góp thì sẽ trở lại thành viên thường)
  • Thành viên chiến thắng trong những Contest, cuộc thi trên diễn đàn.
    Một số thành viên có danh hiệu khác nhau, nhưng nếu vi phạm nick của bạn sẽ có danh hiệu là Banned.
    Người đứng đầu diễn đàn là Administrator, Super Moderator và Moderator.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên