Giải Trí & Công Nghệ

[Tiếng Việt]Một cách hiểu về nghĩa từ "thầy giáo"

lochuung

lochuung

Administrator
Ban Quản Trị

Ngôn ngữ tiếng Việt cũng có nhiều từ để gọi "ông thầy" này, như:
  • THẦY ĐỒ: từ "đồ" có một ý nghĩa là "tô vẽ lại, phỏng theo". Thầy đồ dạy Nho học chủ yếu dựa trên Tứ thư- Ngũ kinh nên học trò mới có phần thiếu tính thích ứng và cải cách.
  • LÃO SƯ: đây là bậc thầy có học vấn tinh thông và lão luyện, từng trải về kinh nghiệm thực tế. Bản thân các lão sư là một pho sách đầy đủ và sống động đối với đệ tử.
  • THẦY GIÁO: chữ "giáo" với một hình tượng là vũ khí có đầu nhọn (mũi tên). Vị này chú trọng nhiều đến việc định hướng (mục tiêu) và kích hoạt năng lực của học trò. Do đó, người học có phần thiếu kinh nghiệm thực tế.
  • KỸ SƯ TÂM HỒN: kỹ sư là bậc thầy về chế tác các sản phẩm. "Ngài" kỹ sư này nếu thiết kế sai và chế tạo không đúng qui trình thì có thể làm hỏng cả một thế hệ (!?)
 
Bên trên