VMware Workstation 12 Pro Full cr@ck - Phần Mềm Tạo Máy Ảo Tốt Nhất Hiện Nay

Lượt xem: 2855

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị
3 Tháng chín 2015
455
75
28
HCMC
4online.net


VMware Workstation 12 Pro là phần mềm tạo máy ảo tốt nhất trên Windows.
Các điểm mới trong VMware Workstation 12 Pro Build 2985596 :
-Hỗ trợ Windows 10 và Ubuntu 15.04,..
-Hỗ trợ Microsoft DirectX 10
-Hỗ trợ OpenGL 3.3
-Hỗ trợ 4K Monitor

:
Windows 64-bit (292 MB): | | |

Keygen: window

Linux 64-bit (355 MB) : |
Keygen:

Serial VMware 12 pro:
Mã:
5A02H-AU243-TZJ49-GTC7K-3C61N

VZ1XR-66GEM-H899Q-35P59-P688A
FZ59H-2QDE5-M8EZP-DNPZ9-N6AC8
CY740-8MG55-H8ELQ-VQN7E-MP0C4
GV1H2-D4F95-089EP-ZNM7C-WCKR2
VC7R8-DZE9K-4819Y-M4WXG-Z6UYA
GZ1H2-6FD80-0843Z-4GMQC-PVUR2
UY14A-88E1P-M88AZ-5YQE9-YLHG0
VG5XK-DTYEM-M887P-DYZXE-Q72V6
CZ3WA-AXZ8Q-489VP-A6Z7V-P20Z4
VV31H-A8Z1J-H84PZ-57NEG-XFRF4
CY5M8-FGF42-M8DUQ-AMY7G-NAH92
UA1HR-FFZEQ-489HY-YGQ5C-NZHZ8
AG5DH-8HF42-081UZ-XDM5C-X3UD6
UY7JA-0HY85-M81VZ-DGZ7E-YUUR2
AZ5EA-A2Y45-H893Y-ZYZZT-Z6RYD
CA118-A0Y1M-089YQ-Y4XE9-PQAG0
GY1NR-A5XD4-0815Y-GGQQT-ZA8ED
CA5H2-64Z1J-489PQ-UWNQZ-ZZ2A0
CC5RR-46D43-080PY-TXWGX-QAKW6
UG11H-F8G11-M885Y-CFY5Z-Q3H9D
GZ3N2-02WE2-489ZZ-UEYXG-PG8V2
VC31K-DZYD3-089LY-HYQEX-W3RV6
UC3R8-A2X14-H80WP-Q5YET-QGAU8
UV70U-A6E17-H8DGP-5XNE9-WCAD4
CV3T0-DYGDK-480RY-LNZ7T-YU2F4