Giải Trí & Công Nghệ

X-Fonter 7.5.4 FullCrack – Phần mềm quản lý Font chữ chuyên nghiệp

Bub

Bub

Administrator
Ban Quản Trị

Tính năng chính của X-Fonter 7.5.4
 • Xem trước Fonts
 • Nhanh chóng xem tất cả các phông chữ được cài đặt
 • Tìm kiếm hoặc Tìm kiếm Font trên các ổ đĩa
 • So sánh font với các mẫu văn bản tùy chỉnh
 • cài đặt Fonts
 • Hỗ trợ tất cả các loại Font
 • TrueType, OpenType, Postscript, Raster, Vector
 • Tải phông chữ tạm thời để tiết kiệm tài nguyên
 • tổ chức Fonts
 • Tạo bộ sưu tập riêng của bạn
 • Tải toàn bộ một bộ sưu tập cùng một lúc
 • Phông chữ
 • Tổng quan In chữ hoặc ký tự bản đồ
 • Lên đến 3 dòng văn bản tùy chỉnh cho mỗi chữ
Download X-Fonter 7
 
Bên trên