Giải Trí & Công Nghệ

136 font chữ đẹp miễn phí

  1. Bub

    Download 136 fonts SVN

    Hôm nay mình tiến hành gộp 92 mục fonts (136 fonts) SVN Việt hóa bởi STYLEno.1 Fonts. Đây là những fonts từ khi mình bắt đầu Việt hóa (2013) đến đầu năm 2015. Một số ít font có thể bị thiếu dấu hoặc sai dấu. Nếu trong quá trình sử dụng bạn gặp bất kỳ lỗi nào hãy thông báo qua Facebook cho mình...
Bên trên