action!

  1. Bub

    Download Action! 2.0.4 Full [email protected] - Phần Mềm Quay Phim Trong Game Tốt Nhất

    Mirillis Action! là phần mềm giúp quay lại màn hình máy tính, nhất là cho nhứng ai để làm các hướng dẫn trên máy tính hoặc là quay phim trong game. Action! xuất ra dạng file với chất lượng HD, hỗ trợ các định dạng khác nhau cho máy tính, điện thoại... Các ưu điểm chính của Action so với các...