Giải Trí & Công Nghệ

active win 7

  1. thienIT

    [Chào Năm Đinh Dậu 2017] Bộ Cài Windows 7 Ultimate (Legacy + UEFI) Full Soft Full Driver

    Thời khắc sang năm Đinh Dậu chỉ còn vài ngày nữa, nhằm đảm bảo cho AE có cái PC chơi tết mình ra mắt bộ cài Windows 7 Ultimate x64 (2 chuẩn UEFI và Legacy) Happy New Year 2017 cực ổn định, không lỗi vặt, Full Soft Full Driver! Thông tin chi tiết của bộ cài đặt: File name...
  2. Bub

    KMS Activator Ultimate 2016 v1.5 - Active window dễ dàng

    Windows 10 KMS Activator Ultimate là bản Active window đơn giản cho các bản: Vista, 7, 8, 8.1 ,10. Bản này có độ an toàn cao, active window 180 ngày và sau đó có thể tiếp tục active lại từ đầu. Bạn cũng có thể xoá bỏ đi các bản active trước đó. Bạn cũng có thể xem các thông tin về bản đang được...
Bên trên