Giải Trí & Công Nghệ

adobe media encoder 2020 full

  1. lochuung

    Download Download Adobe Media Encoder 2020 v14.3 Full - Chuyển đổi định dạng video, âm thanh

    Adobe Media Encoder là một chương trình mã hóa cho phép bạn mã hóa các tệp âm thanh và video thành các định dạng phân phối khác nhau cho các ứng dụng và đối tượng khác nhau. Các định dạng video và âm thanh như vậy được đặc trưng bởi mức độ nén cao. Bằng cách tải xuống chương trình này từ...
Bên trên