Giải Trí & Công Nghệ

adobe presenter 11 full

  1. Bub

    [Download] Phần Mềm Adobe Presenter 11 Full cr@ck - Thiết Kế Bài Giảng Điện Tử Tốt Nhất

    Adobe Presenter 11 là phiên bản mới nhất của phần mềm thiết kế bài giảng điện tử (e-learming) hiện nay, với nhiều chức mới, hỗ trợ tối đa cho powerpont, html 5 và cả đa dạng các kiểu video. Download Adobe Presenter 11 Full Link Google Drive Link Thuốc Adobe Presenter 11 Hướng Dẫn Cài Đặt...
Bên trên