Giải Trí & Công Nghệ

adobe presenter 9

  1. Bub

    Adobe Presenter 9 Bản Quyền - Phần Mềm Thuyết Trình Chuyên Ngiệp

    Đây là công cụ hữu ích cho các bạn giáo viên, đặc biệt các bạn đang làm việc với Microsoft Powerpoint (tương thích với cả PowerPoint 2016 ). Adobe Presenter - Công cụ tạo bài thuyết trình và eLearning Phần mềm Adobe Presenter, plug-in cho Microsoft PowerPoint, hỗ trợ người dùng dễ dàng chuyển...
Bên trên