Giải Trí & Công Nghệ

apple

  1. lochuung

    Apple cho thấy doanh thu kỷ lục

    Vào ngày đầu tiên của tháng mười một, Apple đã tổ chức một sự kiện thường xuyên, trình bày một báo cáo tài chính cho quý IV cho các nhà đầu tư. Xét theo những con số mà các giám đốc điều hành của công ty hoạt động, Apple đang làm rất tốt. Lợi nhuận ròng của tập đoàn Mỹ trong kỳ báo cáo lên đến...
Bên trên