Giải Trí & Công Nghệ

auto ket ban facebook

  1. Bub

    Code Auto Xác Nhận (Confirm) Kết Bạn Facebook

    Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để auto đồng ý tất cả các lời mời kết bạn trong facebook. Đầu tiên truy cập vào địa chỉ: https://www.facebook.com/friends/requests/ Tất cả các lời mời kết bạn sẽ hiện ra như hình: Bạn Right-click chọn Kiểm tra phần tử (Inspect element) sau đó chọn tab...
Bên trên