Giải Trí & Công Nghệ

chuyển giao công nghệ tách vàng

  1. K

    CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

    Chuyển giao công nghệ thu hồi vàng từ linh kiện điện tử: Tách vàng từ ram, chip, bo mạch máy tính cũ Tách vàng từ main điện thoại di động Tách bạc từ phim X-quang... Liên hệ: Tiến sĩ Phạm Thanh – ĐT: 0934.309.123 Website: http://www.maydovang.com
  2. K

    Hướng dẫn CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ QUẶNG VÀ ĐÁ

    Tập đoàn PHADUMA chuyển giao công nghệ: - Tách vàng từ quặng và đá - Tách vàng từ khoáng chất Pyrit Liên hệ: Tiến sĩ Phạm Thanh – ĐT: 0934.309.123 Website: http://www.maydovang.com
Bên trên