Giải Trí & Công Nghệ

contract killer: sniper

  1. NguyenNguyen

    CONTRACT KILLER: SNIPER v5.0.1

    Thông tin game: - Tên game: CONTRACT KILLER: SNIPER - Phiên bản: 5.0.1 - Yêu cầu Android: 3.0 trở lên - Yêu cầu Root: Không Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glu.contractkiller3 Tính năng mods: 1. đạn không giới hạn 2. Không tải lại 3. không có nhiệt mát xuống 4...
Bên trên