Giải Trí & Công Nghệ

farm heroes super saga

  1. NguyenNguyen

    Farm Heroes Super Saga v0.37.6

    Tên: Farm Heroes Super Saga Phiên bản: 0.35.10 Root: không --- MOD BY JOKER --- Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.farmheroessupersaga MOD: - 70 di chuyển. - Lives không giới hạn. - Boosters không giới hạn. - 5 động thêm vào đầu các cấp độ. - 10 di chuyển ở cuối...
Bên trên