Giải Trí & Công Nghệ

folder protect

  1. Bub

    Folder Protect 1.9.6 Full cr@ck - Phần Mềm Bảo Vệ Thư Mục

    Folder Protect là một công cụ được thiết kế để bảo mật an toàn cho các tập tin, thư mục bằng mật khẩu trên hệ điều hành Windows. Sau khi các tập tin hay thư mục được kéo thả vào chương trình sẽ được bảo vệ một cách an toàn với chế độ ẩn do đó sẽ không ai có thể nhìn thấy, đọc và sử đổi được...
Bên trên