fshare

  1. F

    Fshare thay đổi chính sách điểm thưởng nâng cấp trải nghiệm Uploader

    Từ ngày 28/04 Fshare sẽ thay đổi cách quy đổi điểm thưởng khi tải lên các tệp tin (file) nhằm hạn chế nội dung “rác” đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các uploader trải nghiệm dịch vụ. Ngày nay, người dùng hướng đến nhu cầu trải nghiệm những nội dung chất lượng. Từ phim...
  2. F

    “Ngày nay, điểm thưởng dễ dùng, tiện lợi, dễ kiếm hơn ngày xưa”. Điều đó có phải là sự thật?

    Điểm thưởng là gì, nó mang lại lợi ích gì cho người dùng và làm thế nào để có được điểm thưởng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé! Điểm thưởng là gì? Fshare ghi nhận các đóng góp của thành viên dưới dạng điểm thưởng, dùng để quy đổi ngày sử dụng, dành cho người upload tài liệu hay còn...